Om rein

Reinen er et hjortedyr som lever i store flokker. Det er det eneste hjortedyret der begge kjønn har gevir. I motsetning til bukkene beholder simlene og kalvene geviret vinteren igjennom da de, ved hjelp av geviret, kan beholde beitegroper og overta nye fra bukkene som har gravd de ut.

Om høsten veier en reinkalv normalt 30-50 kg, mens voksne simler veier 60-90 kg. Like ved brunsten kan voksne reinbukker veie 100-150 kg. Simlene blir 14-15 år gamle mens bukker sjeldent blir mer enn 10 år.

Tamreinen i Fennoskandia og villreinen i Norge hører til underarten fjellrein Rangifer tarandus tarandus. Av alle dyr som mennesket holder er tamreinen det eneste som er en naturlig del av Fennoskandias økosystem.

Om reinens matvaner

Det rein spiser gjenspeiles i smaken på reinkjøttet. De går på utmarksbeite året rundt og får i seg det naturen har å by på i de ulike sesongene. Om sommeren er de på fjellet og ved skoggrensa der ettertraktede arter er fjellkvann, turt, geitrams, skogstorkenebb, fjellsyre og stormarimjelle. På høsten holder rein til i skogen der de spiser sopp som skjeggriske og rødskrubb i tillegg til røsslyng, blåbærris og lav. Når vinteren kommer trekker de mot kysten der det er mindre snø. I denne perioden er det lav som er hovedføden, og rein er de eneste i vår nordiske fauna som har en forkjærlighet til denne. Lav er både lettfordøyelig og energirikt, og de viktigste artene for rein er reinlavartene, pigglav, islandslav og gulskinn.