Brurskanken Rein er en familiebedrift som driver med reindrift i reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke på Helgeland.

Navnet Brurskanken Rein kommer av reinbeitedistriktets gamle navn Brurskanken, og viser til at reinen har beitet på de beste fjell-beitene i fjellområdene rundt Brurskanken.

Kvalitet
-Naturlig mørt kjøtt fra vidda

Reinen er et hjortedyr som lever i store flokker. Det er det eneste hjortedyret hvor begge kjønn har gevir. I motsetning til hanndyrene beholder simlene og kalvene geviret vinteren igjennom da de, ved hjelp av geviret, kan beholde beitegroper og overta nye fra hanndyrene som har gravd de ut.

Om høsten veier en reinkalv normalt 30-50 kg, mens voksne simler veier 60-90 kg. Like ved brunster kan voksne reinbukker veie 100-150 kg. Simlene blir ikke mer enn 14-15 år gamle mens bukker sjeldent blir mer enn ti år.

Historie
-En familiebedrift gjennom generasjoner

Forretningsideen bygger på å ta vare på vår egen reinkjøttsproduksjon fra slakt, og til foredlede produkter direkte til forbruker.

Vi vil satse på tradisjonelle og nyskapende produkter av rein der vi produserer reinkjøtt etter gamle samiske tradisjonelle metoder, men i moderne lokaler og etter de krav som stilles til næringsmiddelproduksjon.

Vi vil gi kundene en smak av tradisjonsmat med samisk kulturopplevelse og personlig service. Brurskanken Rein skal baseres på videreforedling og gårdsutsalg.