Brurskanken Rein er en familiebedrift som driver med reindrift i reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke på Helgeland.

Navnet Brurskanken Rein kommer av reinbeitedistriktets gamle navn Brurskanken, og viser til at reinen har beitet på de beste fjellbeitene i fjellområdene rundt Brurskanken.

Om Brurskanken Rein
- En familiebedrift

Forretningsideen bygger på å ta vare på vår egen reinkjøttsproduksjon fra slakt, og til foredlede produkter direkte til forbruker. Vi vil satse på tradisjonelle og nyskapende produkter av rein der vi produserer reinkjøtt etter gamle samiske tradisjonelle metoder, men i moderne lokaler og etter de krav som stilles til næringsmiddelproduksjon.

Vi vil gi kundene en smak av tradisjonsmat med samisk kulturopplevelse og personlig service. Brurskanken Rein skal baseres på videreforedling og gårdsutsalg.

Vi kan ta imot grupper for visning av rein i innhengning: Brurskanken Reindeer Farm, under perioden desember – mars.

Der får kundene fore og oppleve reinsdyrene på nært hold.

Brurskanken Rein har bygget foredlingsanlegg i Haustreisdalen, 5km fra E-6 i Grane og ca. 40 km fra Mosjøen. Anlegget ligger i landlige omgivelser med skog og fjell rundt om.

Kundegruppen er lokale kunder fra Helgeland, HORECA; hotell, resturant og catering, bedriftsbesøk, kurs og en del turisme, helst gruppeturer bestilt gjennom reiselivsbedrifter.

Brurskanken Rein er medlem i Fjellfolket på Helgeland.