Brurskanken Rein er en familiebedrift som driver med reindrift i reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke på Helgeland.

Navnet Brurskanken Rein kommer av reinbeitedistriktets gamle navn Brurskanken. Det viser til at reinen har beitet på de beste fjellbeitene i områdene rundt Brurskanken.

Om Brurskanken Rein
- En familiebedrift

Forretningsideen bygger på å ta vare på vår egen reinkjøttproduksjon fra slakt, til foredlede produkter direkte til forbruker. Vi vil satse på tradisjonelle og nyskapende produkter av rein der vi produserer reinkjøtt etter gamle samiske tradisjonelle metoder. Produksjonen skjer i moderne lokaler og etter de krav som stilles til næringsmiddelproduksjon.

Vi vil gi kundene en smak av tradisjonsmat med samisk kulturopplevelse og personlig service. Brurskanken Rein skal baseres på videreforedling og gårdsutsalg.

Brurskanken Rein har bygget foredlingsanlegg i Haustreisdalen, 5 km fra E-6 i Grane og ca. 40 km fra Mosjøen. Anlegget ligger i landlige omgivelser med skog og fjell rundt om.

Kundegruppen er lokale kunder fra Helgeland, hotell, restaurant, catering, bedriftsbesøk og kurs.

Vi driver også med ut på vidda der vi tar i mot besøk fra skoler og andre grupper som vil lære mer om samisk kultur.

Brurskanken Rein er medlem av Fjellfolket på Helgeland.